ベトナム語

Thảo luận bằng tiếng mẹ đẻ

Chúng tôi đối ứng những thảo luận từ các bạn thực tập sinh kĩ năng, kĩ năng đặc định đang được công ty hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ về :

Nếu bạn có vấn đề cần thảo luận xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại・Mail・ Facebook.

Nếu có bất cứ vấn đề gì khó khăn xin vui lòng liên hệ. Ví dụ...

Chúng tôi tiếp nhận mail, tin nhắn Facebook trong 24 giờ, 365 ngày.

Số điện thoại

048-711-5247

(Ngày thường 08:30~17:30)

Facebook

※Chúng tôi chân thành xin lỗi nhưng những bạn đang không thuộc hỗ trợ của nghiệp đoàn Link partner xin vui lòng không liên hệ.

お電話 お問い合わせ
TOP